Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Rheoli Datblygu dan Hyfforddiant (cyutndeb 12 mis)

Mae cyfle cyffrous gan Gyngor Fynwy i unigolyn uchelgeisiol i ymuno gyda’r Tîm Rheoli Datblygu o fewn Gwasanaeth Cynllunio’r  Cyngor. Mae’r Tîm Rheoli Datblygu yn prosesu ceisiadau cynllunio a pherthnasol eraill ac yn cynnig cyngor cynllunio i’r cyhoedd a datblygwyr drwy wasanaeth cyngor cyn ymgeisio a’r llinell gymorth ffôn o dan ofal y swyddog ar ddyletswydd.

Yn gweithio o fewn y  Tîm Rheoli Datblygu, bydd disgwyl i’r deiliad swydd i ddelio gyda cheisiadau gan  ddeiliaid tai, hysbysu a mathau llai cymhleth eraill o geisiadau ynghyd a delio gyda cheisiadau am gyngor cyn ymgeisio a’n helpu gyda’r llinell gymorth fel y swyddog ar ddyletswydd sydd yn cynnig cyngor o ddydd i ddydd i’r cyhoedd ar faterion cynllunio.

Bydd angen i’r deiliad swydd arddangos safon dda o addysg a phrofiad o weithio mewn tîm.

Cyfeirnod Swydd: RDC 38

Gradd: BAND C, SCP 5 £19,650

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 06/06/2022 5:00 pm

Dros dro: Ydy

Gwiriad DBS: Na