Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Recriwtio Gofalwyr Maeth

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’r Tîm Maethu yn Sir Fynwy yn gweithio i recriwtio gofalwyr maeth. Mae sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn hanfodol. Mae hon yn rôl allweddol sy’n cefnogi darpar ofalwyr maeth i ddod yn Ofalwyr Maeth yn Sir Fynwy, o’u hymholiad cyntaf i gael eu cymeradwyo.  Eich swydd fydd cynllunio a chydlynu ein hymgyrchoedd marchnata (gan weithio mewn partneriaeth gyda’r tîm Cyfathrebu), trefnu a mynychu digwyddiadau recriwtio a bod yn rhan o bob gweithgaredd recriwtio gofalwyr maeth yn Sir Fynwy. Bydd gennych hefyd rôl bwysig wrth gyfathrebu a chysylltu gyda gofalwyr maeth presennol.

Cyfeirnod Swydd: SCS 455

Gradd: BAND F £27,852 - £30,151 pro rata

Oriau: 25 awr yr wythnos mae oriau a dyddiau penodol yn negydd fodd bynnag bydd angen nosweithiau a phenwythnosau achlysurol

Lleoliad: Brynbuga ac ardal Sir Fynwy - a allai newid yn y dyfodol os oes angen i leoliad y gwasanaeth adleoli. Ni fydd treuliau adleoli neu aflonyddwch yn cael eu talu os bydd hyn yn digwydd.

Dyddiad Cau: 01/12/2022 5:00 pm

Dros dro: Contract tymor penodol 12 mis, parhau yn ddarostyngedig i gyllid

Gwiriad DBS: Ie (Disclosure & Barring Service Check, Mae penodi i'r swydd hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac mae'n ddarostyngedig i'r gwiriad DBS canlynol: Gwell gyda Gwiriad Rhestr Wedi'i Wahardd Plant)