Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Prosiect Seilwaith Gwyrdd

A hoffech chi fod yn rhan o dîm amlddisgyblaethol llwyddiannus sydd wedi ennill sawl gwobr ac yn gyfrifol am gyflenwi Seilwaith Gwyrdd o fewn Sir Fynwy er mwyn cyflawni’r amcanion llesiant?

 

Rydym yn chwilio am rywun sydd yn frwdfrydig, yn egnïol ac ysbrydoledig i’n helpu ni ddatblygu a chefnogi’r gwaith o weithredu ein cynlluniau gweithredu ar gyfer Seilwaith Gwyrdd  a phrosiectau a rhaglenni  Seilwaith Gwyrdd penodol. Dylech feddu ar radd a thystiolaeth o reoli prosiectau, sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i adnabod a darparu datrysiadau Seilwaith Gwyrdd arloesol.

Cyfeirnod Swydd: RCO46

Gradd: BAND G SCP 23 – 27 £27,741 - £31,346

Oriau: 37 awr yr wythnos.

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 11/10/2021 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad gan y GDG ar gyfer y rôl