Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Polisi Cynllunio

Dan oruchwyliaeth ac arweiniad y Rheolwr Polisi Cynllunio, bydd deiliad y swydd yn
cynorthwyo gyda gweithredu, monitro, adolygu a diwygio Cynllun Datblygu Lleol Sir
Fynwy yn cynnwys paratoi, mabwysiadu a gweithredu unrhyw Gynllun(iau) newydd,
ynghyd ag arolygon cysylltiedig.

Cyfeirnod Swydd: RDP04

Gradd: £27,852 - £30,151

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 15/12/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na