Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Mae’r rôl hanfodol hon wedi ei chreu yn sgil rhaglen  Profi, Olrhain, Diogelu Iechyd Cyhoeddus Cymru a bydd yn caniatáu i chi chwarae rhan yn gorchfygu’r pandemig. Rydych yn medru achub bywydau drwy ymuno gyda’r Gwasanaeth  Olrhain Cyswllt. Bydd angen i chi ddelio ag achosion ar draws Gwent Fwyaf a Chymru.

Cyfeirnod Swydd: REH32

Gradd: Band I SCP 31 – SCP 35 £34,728 - £38,890 y flwyddyn

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 06/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Dros Dro tan 31.03.2022

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad