Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Monitro Gorfodaeth

Mae cyfle cyffrous gan Gyngor Sir Fynwy i ymuno gyda’r Tîm Rheoli Datblygu o fewn Gwasanaeth Cynllunio’r Cyngor. Mae’r Tîm Rheoli Datblygu yn prosesu ac yn pennu ceisiadau cynllunio, apeliadau cynllunio ac ymholiadau cyn ymgeisio ynghyd ag asedau treftadaeth yn y Sir ac ymchwilio unrhyw reoliadau cynllunio sydd wedi eu tramgwyddo.

Yn gweithio o fewn  y Tîm Rheoli Datblygu, bydd disgwyl i’r deiliad swydd i fonitro datblygiadau ar gyfer cydymffurfiaeth a chymryd camau er mwyn cywiro unrhyw dramgwyddo a’n helpu’r  swyddog sydd ar alw ac ar gael dros y ffôn sydd yn cynnig cyngor i’r cyhoedd o ddydd i ddydd ar faterion cynllunio.

Cyfeirnod Swydd: RDC22

Gradd: SCP 19 - 23 (Band F) £25,481 - £27,741

Oriau: 37 Yr Wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir

Dyddiad Cau: 29/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na