Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Marchnata

Rydym yn chwilio am swyddog marchnata brwdfrydig a phrofiadol i ymuno gyda Thîm Marchnata a Gwerthiant MonLife. Byddwch yn cyfrannu at weithredu ein strategaethau marchnata drwy gefnogi ein Rheolwr Marchnata  a Gwerthiant a’n Rheolwyr Gwasanaeth MonLife er mwyn adnabod a chyflwyno cyfleoedd i hyrwyddo MonLife.

Cyfeirnod Swydd: ENTTLC03

Gradd: BAND H SCP 27-31 £31,346-£34,728

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan Antur Awyr Agored Gilwern

Dyddiad Cau: 01/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na.

Gwiriad DBS: Na.