Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Llwybrau Diogelach a Chynllun Teithio i’r Ysgol 

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y tîm Priffyrdd a Llifogydd ar gyfer swydd newydd fel Swyddog Llwybrau Diogelach a Chynllun Teithio i’r Ysgol.   Bydd y rôl hon yn chwarae rhan allweddol wrth greu a datblygu amgylchedd mwy diogel yn ein hysgolion a’n cymuned yn Sir Fynwy.

Cyfeirnod Swydd: ROHT60

Gradd: Band D £21,269 – 23,023

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir Brynbuga

Dyddiad Cau: 26/05/2022 5:00 pm

Dros dro: Cyfnod penodol am 3 blynedd

Gwiriad DBS: Mae penodiad i'r swydd hon wedi'i eithrio o'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac mae'n destun y gwiriad GDG canlynol (Nodwch lefel y gwiriad): Gwiriad Manwl gyda Gwiriad Rhestr Wedi'i Wahardd o Blant