Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig iawn i ymuno â thîm mynediad i gefn gwlad MonLife mewn swydd dros dro, er mwyn helpu i gyflawni Cynllun Gwella Mynediad i Gefn Gwlad yr Awdurdod. Bydd deiliad y swydd yn gweithredu fel Ysgrifennydd y Fforwm Mynediad Lleol ac yn ymgymryd ag ystod eang o waith achos hawliau tramwy er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith hawliau tramwy yn cael ei reoli’n effeithiol er mwyn gwella mynediad i’r cyhoedd, gan gynnwys prosesu addasiadau a gorchmynion llwybrau cyhoeddus, ymdrin â phrosiectau gwella hawliau tramwy ac yn gyffredinol helpu i roi’r Cynllun Gwella Mynediad i Gefn Gwlad ar waith.

Swydd dros dro yw hon gyda deiliad presennol y swydd wedi’i secondio i rôl arall. Bydd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau yn seiliedig ar eich gwybodaeth bresennol ac o leiaf 3 blynedd o brofiad ym maes hawliau tramwy / mynediad cyhoeddus a gwaith a gweithdrefnau Map Diffiniol cysylltiedig.

Cyfeirnod Swydd: RCO04

Gradd: Band G - SCP 23 – 27 £28,226 - £31,895

Oriau: 37 awr yr Wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 16/05/2022 12:00 pm