Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Gwasanaethau Cwsmeriaid Dros Dro – 4 mis

Mae hon yn rôl hanfodol o fewn y tîm Rheoli Datblygu. Mae holl agweddau’r gwasanaeth yn dechrau gyda’r rôl  hon a bydd y swyddog yn gweithio’n agos ag ystod o gydweithwyr er mwyn eu caniatáu i ddarparu gwasanaethau safon uchel, hygyrch i’r rhengflaen i gwsmeriaid mewnol ac allanol. Bydd meysydd allweddol yn cynnwys prosesu ceisiadau cynllunio,  cyn ymgeisio, ac ymgymryd â swyddogaethau gorfodaeth ac apeliadau.

Mae hon yn swydd dros dro er mwyn cyflenwi ar ran rhywun sydd i ffwrdd o’r gwaith ar hyn o bryd a bydd y swydd hon yn dod i ben pan fydd y deiliad swydd sylweddol yn dychwelyd.

Cyfeirnod Swydd: RDC43

Gradd: Band D ar hyn o bryd - SCP9 £20,903

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 24/09/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy

Gwiriad DBS: Na