Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Gosod Technoleg Gynorthwyol

Dyma gyfle ffantastig i ddarparu cymorth gweinyddol a thechnegol arbenigol i helpu
gyda’r broses o ddarparu gweinyddiaeth gyffredinol a chymorth technegol wrth
gyflenwi’r holl offer Careline a thechnoleg gynorthwyol sydd yn cael ei gynnig gan y
tîm Byw’n Strategol a Chynaliadwy. At hyn, bydd angen darparu cymorth gweinyddol
i’r swyddogaethau Tai a Chymunedau ehangach sydd yn cynnwys Cyfleusterau i’r
Anabl, Benthyciadau Gwelliannau i’r Cartref, Eiddo Gwag ac unrhyw brosiectau sydd
yn dod o’r gwaith a wneir i ymladd newid hinsawdd.

Cyfeirnod Swydd: SHS216

Gradd: £27,852 - £30,151

Oriau: 18.5

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 25/11/2022 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Ie