Dewch i ymuno ar tim

SWYDDOG DIOGELWCH GWYBODAETH

Rydym yn bartneriaeth sydd yn cynnwys Heddlu Gwent, Cyngor Sir Fynwy, CBS Torfaen a CBS Blaenau Gwent ac yn chwilio am dîm mewnol er mwyn darparu seibrgadernid, sicrwydd diogelwch gwybodaeth a chymorth ymarferol.

Mae ein seilwaith TGCh yn cael ei ddarparu gan SRS (Shared Resource Service) a byddwch yn gweithio gyda’r SRS er mwyn rhoi sicrwydd i bartneriaid o hygrededd  y seilwaith TGCh. Byddwch hefyd yn gweithio gyda phartneriaid unigol er mwyn cynnal eu seibrgadernid tra’n rhoi sicrwydd iddynt ein bod yn diogelu gwybodaeth ar draws y pedwar mudiad.

Mae’r rôl hon yn cael ei chefnogi gan y Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth  er mwyn ymgymryd â’r swyddogaeth bwysig hon. Yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar sawl blwyddyn o brofiad mewn rôl debyg ac yn angerddol am holl feysydd Diogelwch Gwybodaeth, gyda phwyslais penodol ar ddiogelwch gwybodaeth, llywodraethiant a chydymffurfiaeth ynghyd â’n meddu ar seilwaith a phensaernïaeth dechnegol.

Nid oes dau ddiwrnod yr un fath yn y byd Diogelwch Gwybodaeth a bydd llawer o’r rôl yn ymwneud gyda delio gyda phobl ac nid materion technegol, ac felly, mae sgiliau rhyngbersonol yn hanfodol er mwyn helpu pobl i gwblhau eu gwaith yn ddiogel o fewn fframwaith o ddiogelwch.

Bydd disgwyl i’r deiliad swydd i ddysgu am y datblygiadau diweddar o fewn y byd seibr, ac felly, mae datblygu eich hun yn hanfodol i adeiladu eich gwybodaeth er mwyn cefnogi’r Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth  a’n hyrwyddo datblygiad eich gyrfa chithau hefyd.

Cyfeirnod Swydd: RDIGI17

Gradd: Gradd Cyflog H (SCP 27-31) £31,346 - £34,728Salary Grade H (SCP 27-31) £31,346 to £34,728

Oriau: 37 Per Week

Lleoliad: NEUADD Y SIR, BRYNBUGA, SIR FYNWY

Dyddiad Cau: 15/10/2021 12:00 pm