Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Data

Mae rhan sylweddol o wasanaethau cyhoeddus yn ymwneud gyda rheoli ac ymateb i ddata. Mae mynediad gennym at ystod eang iawn o ddata a ffynonellau gwahanol ac mae’r rhain ond yn ased strategol os ydynt yn cael eu defnyddio’n adeiladol.

Mae’r rôl newydd hon yn rhan o’r buddsoddiad sylweddol mewn capasiti a galluedd er mwyn helpu ni ddatgloi potensial ein data. Mae hyn yn cynnwys gwneud defnydd gwell o feddalwedd cyfredol fel  Excel a defnyddio meddalwedd mwy datblygedig fel Power BI i wella’r dadansoddiad a’r delweddu a’r ddealltwriaeth o ddata.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu tra’n gweithio a’n derbyn hyfforddiant ffurfiol  hefyd i adeiladu ar y cymwysterau a phrofiad. Byddwch yn dechrau datblygu dealltwriaeth o dechnegau gwyddor data fel awtomeiddio prosesau data penodol er mwyn gwella effeithiolrwydd. Byddwn yn buddsoddi yn eich datblygiad ac yn disgwyl i chi ddefnyddio eich sgiliau er mwyn gwneud cyfraniad sylweddol i’n helpu ni gyflawni ein hamcanion.

Byddwch yn rhan o dîm bach ond tîm sydd yn tyfu ac yn wynebu ystod o heriau gan weithio gyda phobl ar draws y mudiad. Os ydych am symud i’r cam nesaf yn eich gyrfa i fod mewn mudiad lle y byddwch yn medru gwneud gwahaniaeth go iawn, efallai mai dyma’r cyfle eich bod yn chwilio amdano.

Cyfeirnod Swydd: CPP 90

Gradd: BAND E SCP £23,080 - SCP £24,982

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga / Gweithio’n Hyblyg

Dyddiad Cau: 29/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na