Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cyswllt Cymunedol AHNE Dyffryn Gwy

Eisiau meithrin a chyflwyno prosiectau cefn gwlad a chymunedol arloesol mewn tirwedd eithriadol? Rydym yn chwilio am unigolyn uchel ei gymhelliant i helpu i adeiladu ar lwyddiannau Partneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy, gan weithio gyda rheolwyr tir, cymunedau lleol, gwirfoddolwyr a’r cyhoedd i warchod a gwella natur a threftadaeth ardal drawsffiniol Dyffryn Gwy isaf.

Mae hwn yn gyfle i ddatblygu prosiectau cadwraeth cefn gwlad, gwella tirwedd, adfer natur a mynediad, gan gynnwys rheoli gwirfoddolwyr, a chefnogi a gweinyddu grantiau ar gyfer mentrau cymunedol cydweithredol.

Mae’r swydd yn cael ei chyflogi gan Gyngor Sir Fynwy ac wedi’i lleoli o fewn Uned AHNE Dyffryn Gwy trawsffiniol yn Nhrefynwy. Byddwch yn aelod allweddol o’r tîm ac yn arwain ar drefnu tasgau gwirfoddolwyr a Pharcmon Ieuenctid a hyrwyddo a darparu grantiau cymunedol gan gynnwys Cronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) Llywodraeth Cymru.

 

Cyfeirnod Swydd: RCO33

Gradd: BAND G scp 23 – 27 £ £28,226 - £31,895

Oriau: 37 hours per week

Lleoliad: Wye Valley Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) Unit, Hadnock Road, Monmouth

Dyddiad Cau: 16/05/2022 12:00 pm