Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cymunedau Cynaliadwy

Bydd y Swyddog Cymunedau Cynaliadwy yn helpu cefnogi cymunedau cynaliadwy ac iachus fel rhan o bartneriaethau Gwent Fwyaf Dygn a Grid Gwyrdd Gwent. Bydd y swydd wedi ei lleoli yng Nghyngor Sir Fynwy ac yn cael ei rheoli gan gyfres o awdurdodau lleol sydd yn cyd-lafurio, yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, er mwyn creu a gwella dygnwch y rhwydweithiau ecolegol, yn darparu adnoddau naturiol sydd yn cael eu rheoli’n gynaliadwy a’r egwyddorion ar gyfer cymunedau er mwyn gwerthfawrogi   eu tirwedd a’u bywyd gwyllt gyda chyfres o allbynnau a’n sicrhau bod y canlyniadau yn cynnig gwaddol. Mae’r gwaith hwn yn cael ei ariannu gan raglen  RDP ENraW Llywodraeth Cymru

Cyfeirnod Swydd: RCO 48

Gradd: BAND G SCP 23-27 £27,741 - £31,346

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 11/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Cyfnod Penodol tan 31 Mawrth 2023 (rôl yn cael ei hariannu yn allanol)

Gwiriad DBS: Sylfaenol