Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cymorth Prosiect – Teithio Llesol

Dyma rôl gyffrous i ymuno gyda MonLife a chyfrannu at lywio’r agenda Teithio Llesol ar draws Sir Fynwy. Bydd y rôl yn chwarae rhan allweddol yn cydlynu prosiectau a meysydd gwaith ar draws nifer o wasanaethau er mwyn sicrhau canlyniadau sydd yn gyson gyda’n ffocws strategol ar gyfer Teithio Llesol.

Cyfeirnod Swydd: ROHT54

Gradd: BAND G, SCP 23 – SCP 27 (£27,741 - £31,346)

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 30/04/2021 12:00 pm

Dros dro: Cyfnod Penodol o 24 mis gyda’r posibilrwydd o estyniad

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad (Gwiriad Datgelu a Gwahardd)