Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cymorth Prosiect Safonau Masnach

Mae yna gyfle i chwarae rhan yn sicrhau bod Cymru yn parhau i arwain y byd o ran diogelu lles  anifeiliaid. Mae Sir Fynwy yn arwain Prosiect Bridio Cŵn ar ran Safonau Masnach Cymru ac yn ceisio datblygu cysondeb  ar draws y diwydiant bridio cŵn, gan sicrhau bod iechyd a lles yr holl gŵn a chŵn bach yn cael eu diogelu, drwy gyfrwng model newydd sydd yn berthnasol i bawb, nid yn unig gweithrediadau masnachol gan gynnwys gwella effeithiolrwydd o ran yr ymdrechion i ymladd yn erbyn ac atal gweithgareddau anghyfreithlon, na sydd wedi eu trwyddedu.

Cyfeirnod Swydd: RTS207

Gradd: BAND D SCP £20,903 – SCP £22,627 Pro Rata (os yn berthnasol)

Oriau: 37 yr wythnos – Hyblyg a hapus i ystyried opsiynau eraill

Lleoliad: Hyblyg - Tŷ’r Orsaf, Rhaglan

Dyddiad Cau: 11/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy – cyfnod penodol am ddwy flynedd o ddyddiad yr apwyntiad

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)