Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cymorth Pensiynau

Daeth cyfle gwych ar gael ar gyfer gweithiwr proffesiynol ym maes pensiynau i
weithio gydag Adran Cyflogres Cyngor Sir Fynwy. Fel aelod brwdfrydig, trefnus a
gyda chymhelliant uchel o’r tîm, byddwch yn cefnogi Arweinydd y Tîm Cyflogres i
sicrhau y caiff tasgau gweinyddu pensiynau ar draws pob cynllun pensiwn eu
cyflawni’n effeithlon ac yn effeithiol.

Cyfeirnod Swydd: EMP52

Gradd: £25,409 - £27,344

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Gweithio Ystwyth a Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 25/11/2022 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na