Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cymorth Cyflogres Dros Dro

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm sydd yn frwdfrydig, yn drefnus ac yn egnïol er mwyn darparu cymorth dros dro o fewn Adran y Gyflogres yng Nghyngor Sir Fynwy. Byddwch yn cefnogi’r Arweinydd Tîm Cyflogres i brosesu holl gyflogres yr awdurdod er mwyn sicrhau bod pawb yn cael eu talu yn gywir ac ar amser.

Cyfeirnod Swydd: EMP09PAY

Gradd: BAND D SCP 9 – SCP 13 £21,269 - £23,023

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga a’n Hyblyg (bydd llawer o’r rôl wedi ei lleoli yn y cartref)

Dyddiad Cau: 06/06/2022 5:00 pm