Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cymorth Careline

Dyma gyfle ffantastig i ddarparu cymorth gweinyddol a thechnegol er mwyn cefnogi’r broses o gyflenwi’r holl offer Careline a thechnoleg gynorthwyol sydd yn cael ei gynnig gan y tîm Byw’n Strategol a Chynaliadwy. At hyn, bydd angen darparu cymorth gweinyddol i’r swyddogaethau Tai a Chymunedau ehangach lle bo’n briodol.

Cyfeirnod Swydd: SHS021

Gradd: BAND E SCP £23,080-£24,982

Oriau: 18.5– i’w drafod

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 28/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.