Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Cyfathrebu

Mae golygfeydd anhygoel Sir Fynwy, sydd yn mynd o Ddyffryn Gwy i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn ei wneud yn lle delfrydol ar gyfer ysbrydoli  creadigrwydd syfrdanol sydd yn dathlu pobl o bob cefndir ac anghenion.

 

Rydym yn croesawu pobl greadigol, strategol, arloesol sydd ag angerdd ar gyfer creu deunydd cyfathrebu sydd yn unigryw, angerddol a chofiadwy. Rydym yn chwilio am rywun sydd yn wych yn ysgrifennu deunydd, yn meddu ar sgiliau prawf ddarllen ardderchog ac yn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd ar draws ystod o sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae hwn yn gyfle ffantastig i rywun sydd â dychymyg gwych, yn medru talu sylw i fanylder a dull methodolegol o weithio yn unol ag amserlenni. Byddwch yn gweithio ar brosiectau amrywiol, gydag ystod o bobl ac sydd yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gan y byddwch yn cwrdd ag ystod o fudd-daliadau, gan gynnwys newyddiadurwyr lleol, yn rheolaidd.

 

Rydym yn croesawu syniadau newydd a bydd pob dydd yn wahanol. Gwnewch gais heddiw.

Cyfeirnod Swydd: CPP 45

Gradd: Band G £27,741 - £31,346

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy (dros gyfnod mamolaeth tan fis Ionawr 2023)

Gwiriad DBS: Na – nid oes angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd