Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Atal Digartrefedd

Os ydych yn angerddol ynglŷn â helpu pobl sydd yn profi caledi ac yn fodlon chwilio am ffyrdd arloesol er mwyn cefnogi’r rhai hynny mewn angen o ran tai, efallai mai dyma’r rôl i chi.

Cyfeirnod Swydd: SHS209

Gradd: BAND F SCP 19 – 23 (£25,481 - £27,741)

Oriau: 18.5 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 01/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Oes 12mths

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: (Nodwch lefel y gwiriad): Gwiriad Manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio gyda Phlant ac Oedolion