SWYDDI AR GYFER POBL OFALGAR

‘You have to work in a job you enjoy, and I LOVE my job’

Ymunwch â’n tîm gan wneud gwahaniaeth

Byddwch yn cael gweithio gyda thîm gwych, yn gwneud gwahaniaeth bob dydd – gan wybod bod yr hyn yr ydych
yn ei wneud yn bwysig i’r bobl hyfryd y byddwch yn cwrdd
â hwy yn y gymuned.

Rydym yn gofalu am ein tîm, gyda phawb yn cael eu gwerthfawrogi a’u cydnabod – gyda thâl ychwanegol am weithio ar y penwythnos, hyfforddiant ardderchog a llawer
o gefnogaeth.

Swyddi Gofal Cymdeithasol

I weld yr holl gyfleoedd swyddi gyda Chyngor Sir Fynwy Cliciwch yma!