Gallwch wneud cais yn y ffyrdd dilynol:

Ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Drwy e-bost

Dychwelwch y ffurflenni dilynol i peopleservices@monmouthshire.gov.uk, gan nodi teitl y swydd a’r cyfeirnod.

Drwy’r post

Anfonwch geisiadau ysgrifenedig at:

Gwasanaethau Pobl
Cyngor Sir Fynwy
Blwch SP 106
Cil-y-coed
NP26 9AN

Gwneud cais am Ysgolion Catholig