Dewch i ymuno ar tim

Rheolwr y Safle

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod drefnus er mwyn helpu
creu, cynnal a rheoli amgylchedd dysgu diogel ar gyfer ein pobl ifanc. Byddwch yn
gweithio’n drwyadl gan sicrhau bod ein cyfleusterau yn lân, yn ddiogel a’n cael eu
cynnal. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwaraewr tîm ymroddedig gyda sgiliau
trefnu a thechnegol ardderchog. Byddwch yn meddu ar y gallu i ddatrys problemau
yn effeithiol a’n darparu gwasanaeth cwsmer ardderchog i’n cymuned.

Cyfeirnod Swydd: L30221005

Gradd: £21,575.00 - £22,777.00

Oriau: 20 awr yr wythnos

Lleoliad: Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga

Dyddiad Cau: 08/12/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Oes