Dewch i ymuno ar tim

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Arweinydd Practis Tîm Cymorth a Diogelu Teuluoedd Gwasanaethau Plant

Mae’r Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd yn dîm deinamig sy’n arwain agenda newid diwylliant ac ymarfer o fewn Gwasanaethau Plant Sir Fynwy. Gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynharach o fewn y prosesau statudol a dull cymorth i deuluoedd, ein nod yw sicrhau bod ein harferion Gwaith Cymdeithasol, ein prosesau, a Sicrhad Ansawdd yn cefnogi plant i gyflawni canlyniadau gwell a lle bo’n ddiogel cadw teuluoedd gyda’i gilydd.

Mae’r swydd Rheolwr Cynorthwyol yn ddatblygiad newydd ac rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig iawn a all gefnogi agenda newid, a herio staff i ddatblygu strategaethau rheoli risg, tra’n cydbwyso dull sy’n seiliedig ar gryfder gyda phlant a theuluoedd. Gan weithio gyda’r Rheolwr Tîm mae hwn yn gyfle i sicrhau bod ein Gweithwyr Cymdeithasol a’n Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd yn cael eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau a’u dulliau gweithredu i gwrdd â her Gwaith Cymdeithasol yr 21ain Ganrif

Cyfeirnod Swydd: SCS468

Gradd: Band K SCP 39-43 (£42,821 - £46.845 y flwyddyn)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga ac ar draws Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 06/08/2021 12:00 pm