Dewch i ymuno ar tim

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Arweinydd Practis

Mae’r rôl Rheolwr Cynorthwyol yn ddatblygiad newydd mewn tîm sydd wedi profi cryn lwyddiant yn lleihau’r nifer o achosion, cefnogi gwaith hyblyg a lleihau’r nifer o blant sydd yn rhan o brosesau Llys a Chyfreithiol.  Dyma pam fod Sir Fynwy yn chwilio am ymarferydd hynod brofiadol sydd â phrofiad o reoli o fewn meysydd  Diogelu Plant a Llysoedd sydd yn medru agenda newid, a herio staff i ddatblygu strategaethau rheoli risg, tra’n cydbwyso dull sy’n seiliedig ar gryfder gyda phlant a theuluoedd.

Mae’r Tîm Cymorth a Diogelu teuluoedd yn dîm deinamig sydd yn arwain agenda o newid o ran diwylliant a phractis o fewn Gwasanaethau Plant Sir Fynwy. Gyda ffocws ar ymyrraeth gynnar o fewn y prosesau statudol a’r dulliau i gefnogi teuluoedd, ein nod yw sicrhau bod ein practis, prosesau a Sicrwydd Ansawdd y cefnogi plant i sicrhau canlyniadau gwell a chadw teuluoedd gyda’i gilydd, os yw hyn yn ddiogel. Yn gweithio gyda’r Rheolwr Tîm, dyma gyfle i sicrhau bod ein Gweithwyr Cymdeithasol a Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd yn cael eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau a’u dulliau o weithio er mwyn cwrdd â heriau Gwaith Cymdeithasol yn yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Cyfeirnod Swydd: SCS468

Gradd: Band K SCP 39-43 (£42,821 - £46,845 y flwyddyn)

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga ac ar hyd a lled Sir Fynwy.

Dyddiad Cau: 22/10/2021 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd