Dewch i ymuno ar tim

Rheolwr Perfformiad Ailgylchu

Mar rôl gyffrous gennym sydd yn hanfodol i ddyfodol ailgylchu yn Sir Fynwy. Mae uchelgais gennym i fod ar flaen y gad ac rydym am sicrhau bod y bobl orau yn gewithio gyda ni ac ar ein rhan!

Bydd y Rheolwr Perfformiad Ailgylchu yn sicrhau bod ailgylchu ac ailddefnyddio o fewn yr awdurdod ar y lefelau uchaf posib, drwy reoli cytundebau yn ardderchog, sgiliau rheoli prosiect a chaffael.

Cyfeirnod Swydd: OPWSRAGL31

Gradd: BAND J: SCP 35 – SCP 39 £38,890 - £42,821

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Rhaglan

Dyddiad Cau: 22/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na