Dewch i ymuno ar tim

Rheolwr Archwilio

Cywirdeb, Gwrthrychedd, Cyfrinachedd, Cymhwysedd … a yw hynny’n golygu unrhyw beth i chi?

Chwilfrydig, dadansoddol, llygad am fanylion? Gallech ddod yn aelod gwerthfawr o’n tîm. Fel Rheolwr Archwilio yn gweithio gyda thîm Archwilio Mewnol y Cyngor byddwch yn cydlynu ac yn rheoli adolygiadau archwilio yn unol â’r cynllun archwilio a gytunwyd ac yn rheoli’r tîm ar lefel weithredol, gan gefnogi’r Prif Archwilydd Mewnol. Byddwch yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i ddarparu sicrwydd i uwch reolwyr ar ddigonolrwydd ac effeithlonrwydd yr amgylchedd rheoli mewnol, llywodraethu a threfniadau rheoli ar draws pob swyddogaeth o Gyngor Sir Fynwy yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Cyfeirnod Swydd: RAD01

Gradd: BAND K SCP 39 - 43 (£45,495 – £49,590)

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga ond gyda gweithio gartref a disgwylir hefyd i chi deithio ledled y Sir ar sail reolaidd; gall y gweithle newid yn y dyfodol os oes angen i leoliad y gwasanaeth symud. Ni fyddir yn talu treuliau adleoli neu darfu os yw hyn yn digwydd

Dyddiad Cau: 03/01/2023 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Oes – mae angen gwiriad DBS sylfaenol