Dewch i ymuno ar tim

Residential Worker

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn credu y dylai pob plentyn gael plentyndod diogel a hapus. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 600,000 o blant a theuluoedd ledled y DU. Rydym yn gweithio i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac yn ymgyrchu i sicrhau newid parhaol yn eu bywydau.

Gradd: £24,000 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Magwyr

Dyddiad Cau: 31/05/2022 5:00 pm