Dewch i ymuno ar tim

Prif Swyddog Llyfrgell, Gwasanaeth Llyfrgell y Carchar

Mae carchar Brynbuga yn garchar caeedig Categori C ar gyfer carcharorion gwrywaidd. Mae’r carchar yn cynnwys tair rhan a 270 o garcharorion. Mae carchar Prescoed yn garchar agored sydd yn lletya 260 o garcharorion Categori D. Mae’r carchardai yn cynnig ystod o raglenni dysgu a datblygu addysgol, ac mae’r gwasanaeth llyfrgell yn hanfodol o ran hyn, gan ddiwallu anghenion hamddenol a hamdden y carcharorion.

Cyfeirnod Swydd: ENTCDLIB04

Gradd: BAND F SCP 19 – SCP 23 (£25,481-£27,741 pro rata)

Oriau: 30 awr yr wythnos

Lleoliad: Carchar Ei Mawrhydi – Brynbuga a Phrescoed

Dyddiad Cau: 08/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gwiriad pellach gan y Gwasanaeth Carchardai