Dewch i ymuno ar tim

Prif Gogydd – Ysgol Gynradd Durand Ysgol Gynradd Dell Ysgol Gynradd Undy

Rydym yn chwilio am rywun i lenwi swydd Cook. Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi bwyd a rheoli’r uned yn effeithiol.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru bod yn rhan o dîm gyda’r gallu i

gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff o bob lefel.

 

Mae angen cymhwyster Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 3 ar gyfer

y swydd; fodd bynnag, nid yw’n gwbl angenrheidiol gan y bydd yr ymgeisydd

llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant.

Cyfeirnod Swydd: RFCCOOKB

Gradd: BAND D SCP 9 £20,903 – SCP 13 £22,627 Pro Rata

Oriau: 22.5 Awr Yr Wythnos ac Adeg Term Ysgol Yn Unig.

Lleoliad: Monmouthshire

Dyddiad Cau: 08/10/2021 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Mae angen Gwiriad DBS