Dewch i ymuno ar tim

Prif Gogydd (Yn Ystod Term)

Rydym yn chwilio am rywun i lenwi swydd Cogydd
yn Ysgol Gynradd Gwndy ac yn Ardal Cil-y-coed. Bydd dyletswyddau yn cynnwys
paratoi bwyd a rheoli’r uned yn effeithiol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru bod yn rhan o dîm gyda’r gallu i
gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff o bob lefel.
Mae angen cymhwyster Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 3 ar gyfer
y swydd; fodd bynnag, nid yw’n gwbl angenrheidiol gan y bydd yr ymgeisydd
llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant.

Cyfeirnod Swydd: RFCCOOKB

Gradd: BAND D SCP 9 £20,903 – SCP 13 £22,627 Pro Rata

Oriau: 22.5

Lleoliad: Undy

Dyddiad Cau: 22/01/2021 12:00 pm