Dewch i ymuno ar tim

Prif Gogydd

Rydym yn chwilio am rywun i lenwi swydd Cook. Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi bwyd a rheoli’r uned yn effeithiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru bod yn rhan o dîm gyda’r gallu i

gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff o bob lefel.

Mae angen cymhwyster Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 3 ar gyfer

y swydd; fodd bynnag, nid yw’n gwbl angenrheidiol gan y bydd yr ymgeisydd

llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant.

Cyfeirnod Swydd: RFCCOOKB

Gradd: BAND D SCP 9 £20,903 – SCP 13 £22,627 Pro Rata

Oriau: 22.5 Awr Yr Wythnos ac Adeg Term Ysgol Yn Unig

Lleoliad: Ysgol Gynradd Dell (x 2 Swydd) Ysgol Gynradd Undy (x 1 Swydd)

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: (Nodwch lefel y gwiriad): Gwiriad Manwl o’r Rhestr Gwahardd Gweithio gyda Phlant