Dewch i ymuno ar tim

Peiriannydd Dylunio Mecanyddol RPC17

Mae cyfle cyffrous i weithio o fewn y Tîm Gwasanaethau Landlordiaid fel Peiriannydd Dylunio Mecanyddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i’r Rheolwr Dylunio ac yn gweithio gyda’r tîm presennol sydd yn darparu gwasanaethau dylunio peirianneg mecanyddol, yn rhoi cyngor ar osod teclynnau newydd, atgyweiriadau ac addasiadau gan sicrhau  darparu gwaith dylunio adeiladau effeithiol, arolygon, atgyweirio a gwelliannau i’r gwasanaeth adeiladau, a hynny ar ran y Cyngor a chwsmeriaid allanol

Cyfeirnod Swydd: RPC17

Gradd: BAND J ((£39,571 - £43,570)

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 01/12/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na – ond bydd angen i chi gael gwiriad manwl gan Heddlu Gwent er mwyn medru derbyn gwybodaeth gan Gangen Arbennig yr heddlu.