Dewch i ymuno ar tim

Partner Busnes AD

Rydym yn gweithio ar garlam yng Nghyngor Sir Fynwy a gyda hynny daw cyfle a her. Rydym yn chwilio am ymarferwyr Adnoddau Dynol eithriadol sy’n mwynhau gweithio mewn amgylchedd hyblyg sy’n gyfathrebwyr a dylanwadwyr medrus.

Wedi’i lleoli yn Sir Fynwy brydferth, mae’r tîm Adnoddau Dynol yn talu sylw angerddol i galonnau a meddyliau cydweithwyr; rydym yn darparu cymorth rheoli pobl i arweinwyr, rheolwyr, cydlynwyr rhwydwaith gwirfoddolwyr, penaethiaid a chyrff llywodraethu.

Rydym am i’n timau busnes, ysgolion, MONLIFE a’r gymuned wirfoddoli i ffynnu felly mae meithrin cysylltiadau yn bwysig i ni ac yn rhoi cyngor Adnoddau Dynol rhagweithiol, rhagorol ac mae cymorth yn hanfodol.

Mae ein gwaith yn amrywiol ac yn gyflym a byddai’n gweddu i ymarferwyr Adnoddau Dynol sy’n mwynhau arwain newid, sy’n ymateb yn dda i herio ac sy’n awyddus iawn i helpu i lywio Adnoddau Dynol y dyfodol yn Sir Fynwy.

Cyfeirnod Swydd: EMP02

Gradd: Band I (SCP 31 – 35) £34,728 - £38,890 y flwyddyn

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga

Dyddiad Cau: 27/01/2022 5:00 pm

Dros dro: Dros dro tan Rhagfyr 2022

Gwiriad DBS: Na