Dewch i ymuno ar tim

PARAGYFREITHIWR (PARHAOL)

Mae hon yn rôl ddatblygu berffaith i unigolyn sydd wedi derbyn addysg gyfreithiol ac yn hynod frwdfrydig ac sydd yn dymuno ehangu ei wybodaeth a’i brofiad fel rhan o dîm o weithwyr proffesiynol cyfreithiol ardderchog a hyfryd. Bydd y rôl yn ffocysu ar waith Gwasanaethau Plant ond bydd hefyd yn cynnwys Gwasanaethau Oedolion, Addysg ac ystod o faterion Ymgyfreitha, gyda’r cyfle i elwa o gyfrifoldebau ehangach y tîm sydd yn cynnwys ystod o faterion Masnachol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio i dîm o Gyfreithwyr, yn ymgymryd â gwaith cyfreithiol ar eu rhan a’n elwa o’r swyddogion cymorth cyfreithiol anhygoel y byddwch yn gweithio gyda hwy er mwyn deall a pharatoi’r hyn sydd angen ar gyfer y Llysoedd.

Yn y rôl hon, efallai y byddwch yn adeiladu ffeil Achos un diwrnod ac yna’n mynd i fanylder yr achos, ac yna’n mynd i’r Llys gyda’r Cyfreithwyr ar ddiwrnod arall, neu hyd yn oed yn gweithio ar ben eich hun ar ddiwrnod arall yn rhoi cyfarwyddiadau i’r bargyfreithiwr. Efallai y byddwch yn gweithio ag adrannau’r cleient er mwyn deall eu hangen am gefnogaeth gyfreithiol neu’n mynychu Pwyllgor y Cyngor er mwyn darparu cyngor cyfreithiol. Byddwch yn elwa o gyfuniad o awtonomiaeth, cefnogaeth, profiad a hyfforddiant a byddwch yn mwynhau’r her a ddaw yn sgil hyn.

Nid oes angen i chi fod yn ymarferydd profiadol ac nid oes angen profiad arnoch ym maes llywodraeth leol. Yr hyn sydd angen yw meddwl cyfreithiol chwilgar a phraff, sgiliau cyfathrebu da ac agwedd sydd yn golygu eich bod yn eofn wrth fynd ati i fynd i’r afael gyda heriau newydd neu’n gofyn am gyngor. Byddwch yn medru darparu cyngor cyfreithiol manwl a chraff mewn modd amserol ond byddwch yn barod i dorchi llewys a delio gyda ffeiliau achos sylweddol er mwyn cefnogi achosion Llys cymhleth pan fydd angen.

Cyfeirnod Swydd: CDLL 46

Gradd: BAND D (SCP 9 – SCP 13) £21,269 - £23,023

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir (Brynbuga)

Dyddiad Cau: 01/07/2022 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad