Cynhaliwyd Asesiad Sipsiwn a Llety Sir Fynwy gan y Cyngor i ddynodi a diwallu anghenion llety y gymuned Sipsiwn a Theithwyr ar gyfer lleiniau cartrefi symudol o fewn Sir Fynwy.

GTA_Final Approved