Dewch i ymuno ar tim

MENTOR CYFLOGAETH CYMUNEDOL

Bydd y Mentor Cyflogaeth Cymunedol yn darparu mentora un i un dwys i unigolion er mwyn eu helpu i adnabod a chymryd camau ymarferol i oresgyn rhwystrau sydd yn eu hatal rhag manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth.

Cyfeirnod Swydd: YE008

Gradd: BAND G SCP 23 £27,741 – SCP 27 £31,346

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga, Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 29/01/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy - tan 31ain Mawrth 2022

Gwiriad DBS: Mae apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Gwiriad Manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio gydag Oedolion.