Rydym bellach yn tanysgrifio i ddau wasanaeth eLyfrau Sain ar-lein, felly mae gan aelodau’r llyfrgell mwy o ddewis nag erioed.

Mae mynediad am ddim i aelodau Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Fynwy. Er mwyn cofrestru ar gyfer pob gwasanaeth, bydd angen i chi wybod rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN.  Cysylltwch â ni os ydych chi wedi anghofio’ch PIN. Unwaith i chi gofrestru a chreu cyfrif, bydd gennych fynediad at bob teitl yn y casgliadau.  Mae’r gwasanaethau hyn hefyd yn cynnig detholiad bach o eLyfrau.  Am ddetholiad mwy, ymwelwch â’n prif wasanaeth eLyfrau.

Lawrlwytho eLyfrau Sain OneClickdigital

I ddechrau defnyddio’r gwasanaeth rhaid cofrestru gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN, yna mewngofnodi i OneClickdigital neu lawrlwytho’r ap i’ch dyfais o naill ai’r iPhone App Store neu Google Play Store.

Lawrlwytho Gwasanaeth eLyfrau Sain Borrowbox

I ddechrau defnyddio’r gwasanaeth rhaid cofrestru yna mewngofnodi i Borrowbox neu lawrlwytho’r ap i’ch dyfais o naill ai’r iPhone App Store neu Google Play Store

Pan ofynnir ichi ddewis eich llyfrgell, dewiswch Sir Fynwy.

Gallwch neilltuo unrhyw deitlau sydd eisoes ar fenthyg.

Ni fydd BorrowBox yn gweithio gyda darllenwyr eLyfrau Kindle. Mae’n bosib lawrlwytho’r ap i Kindle Fire os ydych yn galluogi i’r ddyfais redeg apiau o ffynonellau eraill heblaw am yr Amazon App Store (Cyfarwyddiadau: Gosod Borrowbox ar Kindle Fire).