Ddydd Iau 24 Mawrth 2016 penderfynodd Cabinet Cyngor Sir Fynwy ar y cynnig i gau Ysgol Gynradd CG Eglwys yng Nghymru Llanfair Cilgedin.

Ystyriodd y cabinet y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol ac ymateb yr Awdurdod Lleol mewn ymateb yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013. Penderfynodd y Cabinet gymeradwyo’r cynnig i gau Ysgol CG Eglwys yng Nghymru Llanfair Cilgedin a gweithredu’r newidiadau a ddaeth i rym o 3 Ebrill 2016. Mae’r llythyr penderfyniad islaw yn rhoi mwy o wybodaeth.

Llythyr Penderfyniad

Adroddiad Gwrthwynebiadau

Hysbysiad Statudol

Adroddiad Ymgynghori Llanfair Cilgedin

Dogfen Ymgynghori Llanfair Cilgedin

Cwestiynau Cyffredin – Llanfair Cilgedin