Cohort Dau yn dechrau Mawrth 2022; Cofrestrwch eich diddordeb heddiw!

Mae cofrestriadau Cohort Un yn awr ar gau. Bydd Cohort Un Cymdeithion Infuse yn dechrau ar 19 Hydref 2021. Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth am y cohort, yr heriau a’r arbrofion y maent yn gweithio arnynt ar ein tudalen newyddion a chyfryngau, twitter a  linkedin.

Mae’r ffurflen Datganiad diddordeb yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafodaeth cysylltwch â ni yn Infuse@monmouthshire.gov.uk 

Cwrdd â Thîm Infuse