Beth fyddwch yn ei gael?

Cafodd y rhaglen ei chynllunio i gynyddu i’r eithaf y sgiliau a’r capasiti ar gyfer arloesi a syniadau uchelgeisiol. Wedi’i chyflwyno dros chwe mis, gallwch ddisgwyl symud ymlaen drwy’r pum cyfnod: Ysbrydoli, Dysgu a Gweithredu, Dysgu ac Ymchwilio, Arbrofi a Dathlu.

Cafodd y cyfan ei gynllunio i ysbrydoli ffyrdd newydd o weithio, eich grymuso i weithredu ar themâu allweddol y rhaglen a dathlu y dysgu a rannwch. 

Diddordeb mewn ymuno â Cohort Tri?

Rydym eisiau ennyn eich diddordeb yn ‘Infuse’ ac i ymuno â’n cohort nesaf. Cliciwch y ddolen islaw i lenwi ffurflen datganiad diddordeb fer.

Amser a gofod ar gyfer Infuse.

Yr hyn a gewch a’r hyn a roddwch, wedi’r cyfan y mae’n gyfnewidfa gwybodaeth ac nid cwrs academaidd.

Mae angen amser a gofod i feithrin cydweithredu a sicrhau llwyddiant. Mae Infuse yn creu cyfleoedd ar gyfer sgwrsio a thrafod gan ychwanegu ysgogiad.

I fanteisio i’r eithaf o’ch profiad o Infuse bydd angen i chi fynychu sesiynau a hwylusir sy’n gyfanswm o 33 diwrnod dros y chwe mis, yn ychwanegol bydd angen i chi amser weithio gyda chydweithwyr i gydweithio a gweithredu offer, dulliau a phrosesau arloesedd i’ch arbrawf.

Nid yw hyn yn ymwneud ag amser i ffwrdd o’ch swydd dydd. Bydd Infuse, pa bynnag arbrawf y byddwch yn gweithio arni, yn rhoi’r sgiliau a gwybodaeth i chi i wneud eich swydd, yn fwy, gwell, cyflymach ac yn fwy effeithlon yn y dyfodol. Mae Infuse yn fwy na dim ond yr hyn y byddwch yn ei wneud yn y 6 mis gyda ni, ond daw popeth arloesol a chydweithredol sy’n dod wedyn oherwydd Infuse. Byddwch yn mynd ati yn gynnar i edrych am gydweithredu, cewch eich galluogi o ran data, gan ddefnyddio data i wneud penderfyniadau, byddwch yn uchafu gwerth cymdeithasol gyda phob ceiniog o arian cyhoeddus a wariwch. Mae eich amser yn fuddsoddiad mewn Arloesedd Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi ailadrodd ein rhaglen i roi rhaglen effeithlon a mirain. Cafodd pob elfen ei gwerthuso a’i llunio’n ofalus mewn cyfnodau. Bydd y sesiynau a hwylusir ar ddyddiau Mawrth a dyddiau Iau (ac eithrio wythnos 1).

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno cais, gofynnwn i chi flocio eich calendr gan ragweld y cewch eich derbyn. Mae cynllun mwy manwl ar gael isod:

Cwrdd â Thîm Infuse