Dewch i ymuno ar tim

Hyfforddydd Nofio Lefel 1

Rydym yn edrych am unigolion brwdfrydig, gyda cymhelliant a ffocws ar y cwsmeriaid i ymuno â thîm MonLife. Rhaid i chi fod yn gyfeillgar ac yn amyneddgar ac yn rhwydd i bobl fynd atoch gyda gallu i feithrin hyder, annnog a chymell eich dysgwyr i ddatblygu sgiliau nofio, techneg a hyder yn y dŵr.

Cyfeirnod Swydd: Y Fenni LALC031 Cil-y-coed LCLC04 Cas-gwent LCHC040 Trefynwy LMLC020

Gradd: BAND D SCP 9 – SCP13 £21,269- £23,023 (pro rata yn seiliedig ar oriau contract).

Oriau: Oriau amrywiol o 4.3 awr/mis i 39 awr/mis. Cytunir ar hyn gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.

Lleoliad: Canolfan Hamdden Y-fenni Canolfan Hamdden Cil-y-coed Canolfan Hamdden Cas-gwent Canolfan Hamdden Trefynwy

Dyddiad Cau: 04/08/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Oes (Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)