Dewch i ymuno ar tim

Hyfforddwr Gofal Cymdeithasol

A ydych yn hyfforddwr cymwys sydd ag angerdd i gefnogi a datblygu a darparu cyfleoedd dysgu i gefnogi pobl sydd yn gweithio o fewn Gofal Cymdeithasol?

 

Rydym yn  dîm cefnogol ac uchelgeisiol sydd yn parhau i ddatblygu’r gwasanaeth yr ydym yn cynnig i’n cydweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn chwilio am hyfforddwr gofal cymdeithasol i weithio gyda’n timau ar draws gwasanaethau oedolion a phlant er mwyn  datblygu’r gweithlu presennol ac ar gyfer y dyfodol. Byddwch yn cynnig cyfleoedd Dysgu i gefnogi gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad er mwyn medru cynnig y gwasanaeth gorau i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn Sir Fynwy.   

 

Byddwch yn cael y cyfle i fod yn greadigol gyda’r dysgu yr ydych yn datblygu a’n darparu ac yn dod â’r theori yn fyw er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu o fewn cyd-destun y bobl sydd yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

 

Os ydych chi yn meddu ar y nodweddion uchod ac yn medru cyflwyno egni, brwdfrydedd ac ymrwymiad i wella bywydau plant Sir Fynwy a’u teuluoedd, buaswn wrth ein bodd yn clywed wrthych.

Cyfeirnod Swydd: EMP46

Gradd: BAND G SCP 23 – 27 £27,741 – £31,346

Oriau: Yn agored i drafodaeth

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 22/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy – tan 31ain Mawrth 2022

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)