Dewch i ymuno ar tim

Hyfforddwr Ffitrwydd

A oes profiad gennych yn y Diwydiant Ffitrwydd a sgiliau cyfathrebu ardderchog er mwyn medru darparu safon uchel o wasanaeth cwsmer? Rydym yn chwilio am Hyfforddwyr Dosbarth Ffitrwydd angerddol a phenderfynol sydd wedi ymrwymo i gynyddu cyfranogiad ymhlith gweithgareddau ffitrwydd ac i hyrwyddo iechyd a lles yn Stiwdios Cadw’n Heini mewn Grŵp yn Y Fenni  a Threfynwy.

Cyfeirnod Swydd: LFSI03A

Gradd: Band D SCP 9 – 13 £20,903 - £22,267 y flwyddyn pro rata

Oriau: 30 yr wythnos

Lleoliad: Canolfannau Hamdden Y Fenni

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd