Dewch i ymuno ar tim

Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd

A oes profiad gennych yn y Diwydiant Ffitrwydd a sgiliau cyfathrebu ardderchog er mwyn medru darparu safon uchel o wasanaeth cwsmer? Rydym yn chwilio am Hyfforddwyr Dosbarth Ffitrwydd angerddol a phenderfynol sydd wedi ymrwymo i wella cyfranogiad ymhlith gweithgareddau ffitrwydd ac i hyrwyddo iechyd a lles yn Stiwdios Cadw’n Heini mewn Grŵp yn Y Fenni  a Threfynwy.

Cyfeirnod Swydd: LALC012 (Y Fenni) & LMLC011 (Drefynwy)

Gradd: Band E SCP 14 – 18 £23,080 - £24,982 pro rata

Oriau: Hyblyg gyda rotas wedi eu cytuno

Lleoliad: Canolfannau Hamdden Y Fenni neu Drefynwy

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd