Dewch i ymuno ar tim

Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd LALC012

Oes gennych chi brofiad yn y Diwydiant Ffitrwydd a sgiliau cyfathrebu rhagorol i allu darparu safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid? Rydym yn chwilio am Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd angerddol a phenderfynol sydd wedi ymrwymo i wella cyfranogiad mewn gweithgareddau ffitrwydd a hybu iechyd a lles yn Group Fit Studios yn y Fenni

Cyfeirnod Swydd: LALC012

Gradd: Band E SCP 14 – 18 £25,409 - £27,344 (gan gynnwys taliad ychwanegol sy’n adlewyrchu’r farchnad, yn amodol ar adolygiad blynyddol).

Oriau: Hyblyg gyda rotas wedi eu cytuno

Lleoliad: Canolfannau Hamdden y Fenni

Dyddiad Cau: 23/03/2023 5:00 pm

Dros dro: NO

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd