Dewch i ymuno ar tim

Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd

A oes profiad gennych yn y Diwydiant Ffitrwydd a sgiliau cyfathrebu ardderchog er mwyn medru darparu safon uchel o wasanaeth cwsmer? Rydym yn chwilio am Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd angerddol a phenderfynol sydd wedi ymrwymo i wella cyfranogiad ymhlith gweithgareddau ffitrwydd ac i hyrwyddo iechyd a lles yn Stiwdios Cadw’n Heini mewn Grŵp yn Y Fenni  a Threfynwy.

Cyfeirnod Swydd: LALC012 & LMLC011, LCHC110 LCLC110

Gradd: Band E SCP 14 – 18 £23,484 - £25,419

Oriau: 6:15am a 9:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener; 8:15am i 5pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Lleoliad: Monmouthshire

Dyddiad Cau: 04/08/2022 5:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd