Dewch i ymuno ar tim

Hwylusydd Dysgu Teulu Blynyddoedd Cynnar

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Phrosiect Acorn Sir Fynwy ar sail dros dro i hwyluso Rhaglen Dysgu Teulu Blynyddoedd Cynnar newydd fydd yn helpu rhieni/gofalwyr i gefnogi sgiliau llythrennedd a rhifedd cynnar eu plentyn a rhoi cyfleoedd iddynt ymarfer y sgiliau hyn. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad mewn cynnal grwpiau/cyrsiau yn y gymuned a bydd yn angerddol am hyrwyddo cyfleoedd dysgu ar gyfer teuluoedd.

Cyfeirnod Swydd: LSS93

Gradd: BAND E: SCP 14 – SCP 18 £23,484 - £25,419

Oriau: Sesiynol – 2 awr yn hwyluso sesiynau dysgu teulu ac 1 awr paratoi ar gyfer pob sesiwn.

Lleoliad: Caiff gweithle arferol y swyddog ei benderfynu gan leoliad y dosbarth ac argaeledd personol.

Dyddiad Cau: 26/05/2022 5:00 pm

Dros dro: Ie, tan 31 Mawrth 2023

Gwiriad DBS: Angen (Gwiriad Datgelu a Gwahardd)