Dewch i ymuno ar tim

Gyrrwr

Mae Uned Cludiant Teithwyr (Adran Gweithrediadau) yn chwilio ar hyn o bryd am yrwyr profiadol i ymuno â thîm sefydledig ac sy’n tyfu. Rydym yn chwilio am yrwyr sydd yn adlewyrchu safonau uchel y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan yr adran wrth yrru cerbydau PCV sy’n cael eu Hurio’n Breifat, yn rhan o Deithiau a chludiant Ysgol i’r Cartref ynghyd â chefnogi ein cynllun Trafnidiaeth yn y Gymuned sydd yn yr ardaloedd lleol yn Sir Fynwy. Mae’r Awdurdod hefyd yn darparu nifer o Wasanaethau Cyhoeddus y bydd gyrwyr o bosib yn medru ymgymryd â hwy.

Cyfeirnod Swydd: ROTRCPCV

Gradd: Band D SCP 9-13 (£20,903-£22,627 Pro Rata y flwyddyn)

Oriau: 30 Awr o ddydd Llun i ddydd Gwener

Lleoliad: Nghil-y-coed a’r Fenni

Dyddiad Cau: 01/10/2021 12:00 pm

Dros dro: IE

Gwiriad DBS: Bydd angen gwiriad llawn